Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Hoá chất bảo trì chiller LTV C615H là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kín và nước làm lạnh tuần hoàn mà nguồn nước cấp bổ sung ban đầu có độ cứng tương đối thấp. Hiệu quả thậm chí khi có oxi thâm nhập vào hệ thống.


hoa-chat-bao-tri-chiller

1. Giới thiệu hoá chất chiller 

Hoá chất bảo trì chiller LTV C615H là một chất lỏng, ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt kín và nước làm lạnh tuần hoàn mà nguồn nước cấp bổ sung ban đầu có độ cứng tương đối thấp. Hiệu quả thậm chí khi có oxi thâm nhập vào hệ thống. Thích hợp với hầu hết kim loại gồm đồng và sắt tráng kẽm.
   Tính chất.
Cảm quan              : Dạng lỏng, không màu đến màu vàng.
1% pH                    : 9.0 ÷ 12.0
Khối lượng riêng   : 1.05 – 1.15

2. Ứng dụng hoá chất bảo trì chiller 

Lượng sản phẩm hoá chất bảo trì chiller LTV C615H cần để xử lý còn tùy thuộc vào từng nhà máy và điều kiện vận hành. Liều lượng thực tế sử dụng cho từng hệ thống cụ thể phụ thuộc vào chất lượng nước cấp và các thông số vận hành hệ thống. Hoá chất bảo trì chiller LTV C615H được đưa vào hệ thống bằng bơm định lượng hoặc từ bồn định lượng.

3. Ích lợi của hoá chất bảo trì chiller

Ưc chế ăn mòn hiệu quả đối với hệ thống tuần hoàn kín.
Ngăn ngừa cáu cặn.
Thích hợp với hầu hết kim loại, gồm đồng, sắt tráng kẽm.
Có thể định lượng trực tiếp từ bồn.

4. Những thông tin khác.

Hoá chất bảo trì chiller LTV C615H là dung dịch của natri nitrite và tolitriazole.

Tham khảo thông tin chi tiết: LTV C615H, MSDS (EL) ; LTV C615H, PDS (EL) ; LTV C615H, PDS (VN)

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét