Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Hệ thống giải nhiệt là thiết bị là trao đổi nhiệt từ quá trình hoặc thiết bị. Nhiệt chuyển từ một lớp trung gian của chất lưu này sang một lớp trung gian khác của chất lưu khác...


1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT
Hệ thống giải nhiệt là thiết bị là trao đổi nhiệt từ quá trình hoặc thiết bị. Nhiệt chuyển từ một lớp trung gian của chất lưu này sang một lớp trung gian khác của chất lưu khác (chất lưu lạnh). Chất trung gian của hệ thống lạnh phổ biến là nước.
Một hệ thống giải nhiệt thường bao gồm: cooling, condenser, chiller và hệ thống đường ống.
111
Hình 1: Sơ đồ hệ thống giải nhiệt

2

Hình 2. Hệ thống giải nhiệt: cooling tower trong thực tế.
3
Hình 3. Hệ thống giải nhiệt: condenser và chiller trong thực tế.

2. ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

Mục đích sử dụng hệ thống giải nhiệt rất đa dạng: làm mát văn phòng; giải nhiệt cho thiết bị máy công nghiệp; bảo quản sản phẩm, nguyên vật liệu:….

3. CÁC VẤN ĐỀ TRONG HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT

Khi hệ thống giải nhiệt hoạt động sẽ có 03 vấn đề thường xảy ra đó là:
- Ăn mòn hệ thống giải nhiệt;
- Cáu cặn hệ thống giải nhiệt;
- Vi sinh vật trong hệ thống giải nhiệt.

3.1. Ăn mòn hệ thống giải nhiệt

a. Nguyên nhân của hiện tượng ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt
Các nguyên nhân gây ăn mòn hệ thống giải nhiệt chính được mô phỏng theo Hình 1-4.
444
Hình 4. Nguyên nhân gây ăn mòn hệ thống giải nhiệt.
b. Các dạng ăn mòn trong hệ thống giải nhiệt
- Sự rỗ mòn
5
Hình 5 – Ăn mòn rỗ trên bề mặt kim loại.
- Ăn mòn điện hóa (galvanic)
6
Hình 6. Ăn mòn điện hóa.
- Ăn mòn kẽ (ăn mòn thành kẽ)
- Ăn mòn do ảnh hưởng của vi sinh vật
Ăn mòn liên hạt (Ăn mòn thành những hạt tinh thể phát triển dọc theo các đường biên của hạt).
Nứt ăn mòn ứng lực.
Ăn mòn do xói mòn.

3.2 Cáu cặn hệ thống giải nhiệt

a. Nguyên nhân gây cáu cặn
Các nguyên nhân chính được tóm tắt như sau:

 
777
Hình 7. Nguyên nhân gây cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt.

8
Hình 8. Cáu cặn Calcium Carbonate bám trên các đường ống trong Condenser.
b. Các loại cáu cặn thường gặp trong hệ thống
Các loại cặn thường được tìm thấy trong hệ thống làm mát bao gồm:
999
  Hình 9. Các loại cáu cặn thường gặp trong hệ thống giải nhiệt.

3.3. Vi sinh vật trong hệ thống giải nhiệt

a. Sự hình thành lớp màng phát triển của vi sinh vật

 
101010
  
Hình 10. Các yếu tố cần cho sự phát triển của vi sinh vât.
b. Các loại vi sinh vật thường gặp
Vi khuẩn
11
Hình 11. Vi khuẩn Legionella dưới kính hiển vi.
Nấm
Tảo
12

Hình 12. Vi khuẩn và nấm trong hệ thống giải nhiệt

4. GIẢI PHÁP

  1. Sử dụng hóa chất bảo trì hệ thống giải nhiệt.
  2. Kiểm soát chất lượng nước cấp, nước hệ thống giải nhiệt theo giới hạn sau:
  3. Vệ sinh hệ thống giải nhiệt định kỳ.
DESCRIPTION
CONTROL LIMIT
(MÔ TẢ)
(GIỚI HẠN KIỂM SOÁT)
Item
Unit
Cool water
Chilled water
(Chỉ tiêu)
(Đơn vị)
(nước mát)
(nước lạnh)
pH (Độ pH)

7_9
8_10.5
Conductance
(Độ dẫn điện)
µS/cm
<1,000
<2,000
Total Alkalinity 
(Độ kiềm tổng)
mg/l as
CaCO3
<200
_
Total Hardness
(Độ cứng tổng)
mg/l as
CaCO3
<200
_
Calcium Balance 
(Cân bằng Canxi)
%
90-110
_
Total Iron
(Tổng sắt)
mg/l
<1
<1
Organic phosphate 
(photphat hữu cơ)
mg/l
2_8
_
Total Bacteria 
(Tổng vi khuẩn)
CFU/ml
<105
_
OR Nitrite 
(nồng độ Nitrit)
mg/l
_
800  -1250

Tagged: , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét